THÔNG BÁO LỊCH THI B1 TIẾNG ANH VÀ TIẾNG ĐỨC TẠI IBA VIỆT NAM

29/03/2017 08:10 AM -  104
THÔNG BÁO LỊCH THI B1 TIẾNG ANH VÀ TIẾNG ĐỨC TẠI IBA VIỆT NAM

Thời gian: từ 8 giờ sáng ngày 03.04.2017

Địa điểm: Tòa nhà Đa năng, Khu C trường Bách nghệ, 196/143 Trường Chinh, Hải Phòng. Gần bến xe Niệm nghĩa. Có chỗ ở cho thí sinh ở xa.

Chứng chỉ do hội đồng khảo thí ECL châu Âu cấp, có giá trị quốc tế

Lệ phí: 3.500.000 đồng / 4 kĩ năng

Hạn chót đăng kí: 28.02.2017

Thí sinh dự thi có thể đăng kí qua E-Mail hoc@tiengduc.org hoặc qua tin nhắn tới 0904 969 086 hoặc 093 232 7455 hoặc qua Facebook: https://fb.me/www.tiengduc.org/ 

Lưu ý: thí sinh được sử dụng từ điển trong kì thi.

Phương thức xét điểm: thí sinh sẽ nhận được chứng chỉ nếu đạt tối thiểu 60% tổng điểm của cả 4 kĩ năng. Ví dụ, nếu nghe chỉ được 40% nhưng viết được 80% thì môn viết có thể đỡ được cho môn nghe.

Đề thi mẫu
Tiếng Anh:
Viết: http://eclexam.eu/files/WritingB1.pdf
Đọc: http://eclexam.eu/files/ReadingB1.pdf
Nghe: http://inyt.pte.hu/eclminta/files/Listening_B1.pdf
Nghe Audio: http://inyt.pte.hu/eclminta/files/enb1.mp3
Nói: http://ecl.hu/szobeli-kommunikacio-angol-nyelv-b1-szint/

Tiếng Đức: 
Viết: http://eclexam.eu/files/de/Deutsch_SchriftlicheKomm_B1.pdf
Đọc: http://eclexam.eu/files/de/Deutsch_Leseverstehen_B1.pdf
Nghe: http://ecl.hu/wp-content/uploads/Deutsch_Hrverstehen_B1.pdf
Nghe Audio: http://eclexam.eu/files/de/Deutsch_B1.mp3
Nói: http://ecl.hu/szobeli-kommunikacio-nemet-nyelv-b1-szint/