Thông báo khai giảng lớp liên thông Trung cấp - Cao đẳng Máy - Lái

29/03/2017 08:11 AM -  92
Thông báo khai giảng lớp liên thông Trung cấp - Cao đẳng Máy - Lái

Trường Cao đẳng nghề Bách Nghệ Hải Phòng thông báo khai giảng các lớp liên thông Trung cấp lên Cao đẳng đào tạo các nghề:
Điều khiển tàu biển
Khai thác máy tàu biển
Thời gian: Sáng 28/2/2017
Địa điểm: Phòng tuyển sinh - Khu B trường Cao đẳng Bách Nghệ Hải Phòng - Số 70 Mạc Quyết - Dương Kinh - Hải Phòng
Liên hệ: Phòng tuyển sinh - ĐT: 0313.880.125 (hotline: 0971.904.488)