Tập huấn giảng viên nguồn và ra mắt dự án về nâng cao năng lực tìm việc làm cho sinh viên

29/03/2017 08:27 AM -  91
Lớp tập huấn giảng viên nguồn và ra mắt dự án về nâng cao năng lực tìm việc làm cho sinh viên. Do tổ chức cứu trợ trẻ em save the children ,tổ chức citi, trung tâm HHBSC tổ chức, phối hợp triển khai cùng 5 trường cao đẳng nghề trên địa bàn HP

Sáng 17/2/2017 Tại Khu B trường Cao đẳng nghề Bách Nghệ Hải Phòng đã tổ chức lớp tập huấn giảng viên nguồn và ra mắt dự án về nâng cao năng lực tìm việc làm cho sinh viên. Do tổ chức  cứu trợ trẻ em save the children ,tổ chức citi, trung tâm HHBSC tổ chức, phối hợp triển khai cùng 5 trường cao đẳng nghề trên địa bàn HP.